Organy spółki

Zarząd

Artur Rawski
Prezes Zarządu
Marek Maciąga
Wiceprezes Zarządu
Joanna Roguska-Ciborska
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Krzysztof Haładyj
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Leicht
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Emilia Wilamek
Członek Rady Nadzorczej
Marek Wojtaszek
Członek Rady Nadzorczej
Dawid Woźniak
Członek Rady Nadzorczej
lock icon

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRA Group Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@pragroup.pl

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do PRA Group TFI S.A. wiadomość.

Przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj

Inspektor Ochrony Danych: Daniel Szmurło, e-mail: kontakt@pragroup.pl

Polityka prywatności i plików cookie