Sorry, this site is only available in Polish.

This site is available only to registered users. Please  login here.

ENGISH COPY. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners Spółka Akcyjna, działając zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych  z dnia 29 marca 2018 r.  zmienia zasady dostępu do dokumentów zawierających dane niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Od dnia 5 kwietnia 2018 r. wszystkie dokumenty ww. funduszy są zabezpieczone hasłem. Aby uzyskać hasło, należy: 1. skontaktować się z Biurem Sprzedaży TFI Capital Partners S.A. pod nr telefonu 22 330 68 91 w dni powszednie w godz. 9 – 17 2. podać swoje dane: imię i nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania 3. podać nazwę funduszu, którego jest się uczestnikiem.

Po weryfikacji Państwa tożsamości pracownik Towarzystwa przekaże Państwu hasło do serwisu.